Btw op nieuwbouw, woonbonus, …
Wij volgen de evoluties in financiën en vastgoed op de voet.

Kopen, bouwen of renoveren?

Onze blog boordevol tips zetten je op weg.

 • Huislening foto blog 13
  06/01/2022 0 Opmerkingen
  Enige en eigen woning

  Vanaf 1 januari 2022 zal bij de aankoop van de enige eigen woning slechts 3% registratiebelasting verschuldigd zijn in plaats van 6%. Bepalend hierbij is de datum van de authentieke akte.

  Lees meer
 • 08/11/2021 0 Opmerkingen
  Lenen voor je huis bij een duurzame bank ? Het kan via ons.

  Wat is duurzaam ?

  1: Sociaal
  Via zorg en tewerkstelling bieden liefdadigheidsorganisaties, sociale ondernemingen en non-profitbedrijven essentiële maatschappelijke ondersteuning aan mensen met een beperking.

  2: Cultuur
  Een samenleving heeft meer nodig dan enkel het materiële. Cultuur maakt de ontwikkeling mogelijk van de collectieve verbeeldingskracht van het individu en de maatschappij. Het verbetert de levenskwaliteit, maakt vrije expressie mogelijk en helpt bij de ontwikkeling van vaardigheden en leren.

  3: Milieu
  We willen de noodzakelijke overgang versnellen van een op koolstof gebaseerde economie naar een duurzame economie. Door het verminderen van de vraag naar energie, het massaal investeren in hernieuwbare energiebronnen en het gebruik van energie zo laag en efficiënt mogelijk te houden.

  Niet enkel de rentevoet telt vinden wij, ook andere waarden spelen mee.

  Lees meer
 • 20/10/2021 0 Opmerkingen
  Lees meer
 • 20/10/2021 0 Opmerkingen
  Lees meer
 • 20/10/2021 0 Opmerkingen
  Coronacrisis laat sporen na op vastgoedmarkt

  Vastgoedmarkt op weg naar corona-correctie?

  De coronacrisis dreigt de vastgoedmarkt tijdelijk tot stilstand te brengen. Een prijscorrectie zou het gevolg kunnen zijn.

  Geïnteresseerde kopers kunnen aangeboden panden niet langer bezoeken. Fotoshoots van woningen zijn onmogelijk ¬geworden. Nieuwe eigendommen komen niet meer op de markt. Bij het netwerk van vastgoedmakelaars ERA zijn de meeste activiteiten plots weggevallen. ‘Ik verwacht dat de vastgoedmarkt voor enige tijd in pauzestand gezet wordt’, zegt ceo Johan Krijgsman. ‘Rustig blijven is de boodschap.’

  De coronacrisis liet vorige week al sporen na. De notarissen verwerkten 27 procent minder vastgoeddossiers dan in dezelfde week een jaar eerder. Dat komt doordat de bevolking met andere zaken bezig is dan met vastgoedtransacties. ‘Er zijn minder mensen op zoek naar een woning’, stelt Bart Van Opstal van Notaris.be vast. Aan de notarissen ligt het niet. Ze blijven bereikbaar. Er wordt gewerkt met gesloten deuren, maar ook via elektronische weg kunnen compromissen nog ondertekend worden.
  Desnoods worden de documenten per post verstuurd.

  De grote vraag is of de coronacrisis de prijzen van vastgoed zal doen dalen. ‘Dat is koffiedik kijken’, zegt Van Opstal. ‘De crisis is nog niet lang genoeg bezig om conclusies te kunnen trekken.’ Krijgsman sluit niet uit dat ¬iemand die dringend van zijn ¬woning af wil, iets van de prijs zal afdoen. ‘Anderzijds blijft lenen ¬supergoedkoop, en neemt de overheid de juiste ondersteunende maatregelen. En nu de beurs daalt, komt vastgoed weer in het vizier van de particuliere investeerder die op zoek is naar rendement. Ook tijdens de financiële crisis heeft het Belgische vastgoed een zware dip vermeden door ons goede sociale stelsel.’

   

  Externe schok

  ‘Ook tijdens de financiële crisis heeft het Belgische vastgoed een zware dip vermeden door ons goede sociale stelsel’
  JOHAN KRIJGSMAN Ceo ERA

  Academici zien wel signalen die de vastgoedprijzen ongunstig kunnen beïnvloeden. ‘Ik verwacht dat de prijzen voor woningen zullen zakken’, zegt Sien Winters, onderzoeksleider wonen bij de Leuvense onderzoeksgroep Hiva. ‘We weten dat drie variabelen heel ¬belangrijk zijn voor de prijzen: de inkomens, de interestvoeten en de fiscale voordelen. Door de crisis ontstaat er onzekerheid over de inkomens. Die zullen in de toekomst mogelijk dalen. Ook de ¬fiscale voordelen zijn deels weg¬gevallen door het afschaffen van de woonbonus. Afgelopen najaar hebben we al gewaarschuwd voor mogelijke negatieve gevolgen daarvan. Onze stelling was dat die verteerbaar zou zijn, mits zich geen externe schokken zouden voordoen. Maar zo’n schok doet zich nu dus wel voor.’

  In het ergste geval kan een ¬domino-effect ontstaan, zegt Winters. Een prijsdaling van meer dan 10 procent is mogelijk een probleem voor bezitters die 90 procent van de aankoopprijs hebben gefinancierd. Hun woning wordt dan minder waard dan de lening. De woning kan dan niet verkocht worden zonder er geld bij in te schieten. Het effect kan zijn dat er minder transacties plaatsvinden en de markt sterk afkoelt. ‘Zo’n kantelpunt is niet voor onmiddellijk’, zegt Winters. ‘De risico’s in België zijn kleiner dan in sommige andere landen. Dat de overheid en de banken uitstel van betaling mogelijk maken, heeft ook een stuk risico weggenomen’.

  Winters sluit niet uit dat de coronacrisis de hele vastgoedmarkt zal treffen. ‘Veel zal afhangen van de lengte van de crisis, de onzekerheid en de mate waarin bedrijven levensvatbaar blijven.’
  De Leuvense vastgoedeconoom Sven Damen denkt ook dat een zware recessie, met stijgende werkloosheid, wel een effect zal hebben. ‘In onzekere tijden gaan mensen hun aankopen uitstellen. De vraag is dan hoe de lange¬termijnrente zich ontwikkelt. We moeten voorzichtig zijn met voorbarige conclusies, maar ik ben niet superoptimistisch.’

  Lees meer
 • 20/10/2021 0 Opmerkingen
  Droom aankoop huis voorbereiden voor na Corona

  Onze economie krijgt een flinke dreun door het coronavirus. Ook de vastgoedsector blijft niet buiten schot: bouwwerven liggen bijna overal stil, makelaars doen geen huisbezoeken meer en zelfs het ondertekenen van aktes en compromissen loopt stroef. Waar mogelijk wordt het opgevangen met digitale oplossingen, maar een baksteen kan je nu eenmaal niet digitaal leggen. Het effect op de woningprijzen? “Dat is moeilijk om nu al in te schatten, maar we maken ons niet te veel zorgen. Ook in 2008 is het Belgische vastgoed van de échte crisis gespaard gebleven”, luidt het bij de vastgoedexperts.

   

  Verkoop valt stil

  De verkoop van bestaande woningen voelt de impact van het coronavirus alvast wat harder: huisbezoeken zijn vanaf half maart namelijk niet meer mogelijk. Vastgoedmakelaars gaan dus een moeilijke periode tegemoet.

  En ook de administratieve zaken - zoals het ondertekenen van een compromis of een akte - moeten noodgedwongen op zoek naar een digitale oplossing.

   

  Geen reden tot paniek

  De beurzen crashen één voor één, tot het niveau van de financiële crisis van 2008, of zelfs nog dieper. Maar moeten we ook vrezen voor een crash op de vastgoedmarkt? De vastgoedexperts zien voorlopig nog geen reden tot paniek.

  “België heeft historisch gezien een zeer stabiele vastgoedmarkt, die ook bij de vorige crisissen altijd gespaard is gebleven. De vraag naar vastgoed blijft immers groot in ons land: de bevolking is sterk gegroeid - zeker in de steden - en het aanbod is niet overal even snel gevolgd. Als er dan toch een effect op de woningprijzen zal zijn, zal dit de normale tendensen van de markt volgen en dus eerder selectief zijn: eigenaars van woningen die goed scoren qua locatie en duurzaamheid, moeten zich met andere woorden geen zorgen maken. En zelfs de woningen die minder goed in de markt liggen, gaan nu niet opeens kelderen in prijs. De vastgoedmarkt gaat niet van vandaag op morgen overkop gaan. Bovendien gaan investeerders misschien zelfs des te meer hun pijlen op vastgoed richten, nu de beurzen allemaal in het rood gaan.” Aldus Alexandre Huyghe, CIO van Revive

   

  Leencapaciteit onderzoeken

  Misschien moeten kandidaat kopers die nu tijdelijk thuis zitten van de nood een deugd maken en nu reeds hun aankoop van straks voorbereiden. Via kredietmakelaar huislening.be kan er gekeken worden wat en hoeveel en bij welke financiële speler kan ontleend worden. Wij maken graag tijd voor een gesprek, eventueel via digitale media, maar zeker ook op kantoor na afspraak.

  “Een kandidaat koper of bouwer heeft vandaag meer dan ooit nood aan een plan, aan een juist uitgewerkt schema waar alle kosten en regeltjes die gepaard gaan bij het aankopen of bouwen van een huis mooi op een rijtje gezet worden. Startende kopers die soms aan hoge quotiteit willen ontlenen hebben nood aan advies. Grootbanken slaan dergelijke dossiers makkelijk af. Ik raad aan niet te panikeren. De Nationale bank heeft voorzien dat maximum 35 % van het totale leenvolume een hoge quotiteit mag hebben. Hoe een en ander concreet in zijn werk gaat, bekijken we graag geval per geval, samen met de klant. Heb je een droom tot het kopen van een eigen woning, vertel ons die droom en wij helpen u die te verwezenlijken”.

  Erik Stevens, zaakvoerder kredietmakelaar www.huislening.be

  Lees meer
 • 20/10/2021 0 Opmerkingen
  Lees meer
 • 20/10/2021 0 Opmerkingen
  We lenen weer meer voor de aankoop van een woning.

  We lenen weer meer voor de aankoop van een woning. De Belg leende in 2019 gemiddeld 177.695 euro, of 3 procent meer dan in het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van de marktleider BNP Paribas Fortis.

  Het afgelopen jaar was het drukste ooit op de vastgoedmarkt. Het aantal transacties steeg met bijna 9 procent naar ongeveer 373.500, of 1 per 30 Belgen. Vooral in Vlaanderen (+10,8% tegenover 2018) was er een stormloop. Veel Vlamingen wilden nog profiteren van de woonbonus, het fiscale voordeel op de hypothecaire lening voor uw gezinswoning, die sinds 1 januari 2020 is afgeschaft. Zeker in het laatste kwartaal van 2019 was er een rush. BNP Paribas Fortis zag het aantal woonkredieten met 80 procent toenemen.

  Gemiddeld leenden we vorig jaar 177.695 euro, blijkt uit cijfers van de marktleider in hypothecaire kredieten. Dat is 3 procent meer dan in 2018. Door de lage rente werd de maandelijkse aflossing niet duurder: een Belg betaalt gemiddeld 833 euro per maand af voor zijn woonkrediet, tegenover 840 euro in 2018. Twee op de drie Belgen kozen voor een krediet met een vast rentetarief, bijna een op de drie sloot een lening met een variabel rentetarief.

   

  Energiezuinig

  Opvallend is dat vier op de tien kredieten bij BNP Paribas bestemd zijn voor een nieuwbouw of om een woning energiezuiniger te maken. Een kwart van de hypothecaire leningen ging naar iemand die jonger dan 30 was, goed voor een toename met 29 procent tegenover 2018. Drie op de tien kredietnemers zijn een single of een alleenstaande ouder (+15% tegenover 2018. Veel kredietnemers profiteerden van de verdere daling van de rente om hun lening te herfinancieren. Het aantal herfinancieringen steeg vorig jaar met 57 procent.

  Volgens BNP Paribas Fortis blijft de hypotheekrente dit jaar laag, maar is de bodem stilaan bereikt. ‘Mogelijk zien we meer schommelingen. Eind vorig jaar zagen we een lichte stijging van de rente met 30 à 40 basispunten, maar sinds de uitbraak van het coronavirus daalt dat weer’, zegt Koen Dugardin van BNP Paribas Fortis.

  De bank verwacht dit jaar ook een groeivertraging van de vastgoedmarkt. De prijzen stijgen wellicht minder fors dan de voorbije twee jaar. De afkoeling heeft te maken met de afschaffing van de woonbonus. Ook legt de Nationale Bank sinds begin dit jaar strengere regels op aan banken voor het verstrekken van woonkredieten. Uw kredietmakelaar www.huislening.be is ideaal geplaatst om de klant door de bomen het bos nog te maten zien. We vergelijken immers 15 banken en kredietmaatschappijen en hun individuele voorwaarden, tot het bekomen van een woonkrediet.

  Lees meer
 • 20/10/2021 0 Opmerkingen
  Lees meer
 • 20/10/2021 0 Opmerkingen
  Lees meer
 • 20/10/2021 0 Opmerkingen
  Lenen wordt duurder, banken strenger voor woonkredieten

  De Nationale Bank vindt dat banken voorzichtiger moeten zijn bij het toekennen van hypothecaire leningen, en legt daarom een aantal richtlijnen vast. U zal in principe al wat spaargeld opzij moeten hebben staan om een woning te kunnen kopen en hiervoor een lening af te sluiten.

  Wij als kredietmakelaar hebben dan weer als voordeel dat we niet gebonden zijn aan één specifieke bank maar dat we kunnen putten uit een aanbod van 15 instellingen en banken. We kunnen dus uw dossier aan meerdere spelers aanbieden en zo tot de beste oplossing komen voor uw woonkrediet of huislening. Banken mogen slechts nog een beperkt aantal dossiers boven de 90 % van de aankoopprijs van een huis toekennen. Voor particuliere ontleners is het nu moeilijker geworden om nog te weten waar dit nog mogelijk is. Een kredietmakelaar heeft via zijn contacten wel die mogelijkheid, en laat de klant daarvan genieten.

  Wij vragen geen kosten voor deze service, en geven een volledige transparantie in onze manier van werken die zorgt voor een sterke band met onze cliënten en een belangrijk wederzijds vertrouwen.

  Lees meer
 • 20/10/2021 0 Opmerkingen
  Een vaste of een variabele rentevoet – Wat is de meest voordelige hypotheeklening, Huislening.be geeft advies

  In het tweede kwartaal van 2019 kozen 7 op10 belgen voor een vaste rentevoet. Bent u niet thuis in de wereld van rentevoeten, dan is geven we graag een woordje toelichting omtrent de verschillende mogelijkheden.

   

  Hypotheeklening met vaste rente Gent

  Eerst en vooral is er een hypotheeklening met vaste rente. Dit betreft een lening, waarbij de rente aan het begin ervan wordt bepaald en niet meer verandert doorheen de het verloop van uw aflosplan en bijhorende afbetalingen. Deze formule is over het algemeen duurder dan deze met een variabele rentevoet. Waarom ? Wel, uw bankinstelling u een renterisicovergoeding zal aanrekening, zij kunnen immers de rente niet meer aanpassen, en ze hebben ook geen glazen bol voor 20j ver te kijken, dus dit zal vertaald worden in de aangeboden rentevoet.

   

  Hypotheeklening met variabele rente Gent

  Een hypotheeklening met variabele rente is dan weer een lening, waarbij de rente op een vast tijdstip kan aangepast worden door uw bank. In dit geval speelt uw bankinstelling de rol van korte termijn belegger en vergoed je haar hier ook voor. Wordt de rente gewijzigd, dan zal u geen extra vergoeding worden opgelegd bovenop de winst die wordt nagestreefd. Hypotheekleningen met een variabele renteformule zijn echter wel onderhevig aan een maximumstijging (max maal 2) Dit heeft als gevolg dat dergelijke formule in uw voordeel speelt, van zodra de rente onder het startniveau daalt, maar omgekeerd geldt uiteraard ook dat uw maandelijkse aflossing zal stijgen als deze boven het startniveau komt te liggen.

   

  Een voordelige hypotheeklening voor u en uw gezin – Wij staan u bij met raad en daad

  Een lening aangaan, doet u niet op één-twee-drie. Om u door de bomen het bos nog te laten zien, max om u wegwijs te maken en u te begeleiden bij een goede keuze, werken we samen met meer dan 15 financiële instellingen met de meest geschikte oplossing als eindresultaat.

  Huislening.be treed op als bemiddelaar tussen u en eender welke bankinstelling, waarbij wij u helpen om het beste te halen wat de financiële markt te bieden heeft.

  Lees meer
 • 20/10/2021 0 Opmerkingen
  Lange termijnrente stond nog nooit zo laag … Wat met de woonkredieten ?

  Dat de Europese Centrale Bank de rentevoeten nog zeker tot eind 2019 en een groot stuk van 2020, op de huidige historisch lage bodemniveaus laat, is slecht nieuws voor wie spaart, maar een zegen voor wie een woning wil kopen.

  Lage rente… Hoe lang nog?

  Spaarders weten dan hoe laat het is. De rente op spaarboekjes is vooral gekoppeld aan de marktrente op korte en middellange termijn, dus mogen ze op zijn vroegst in 2020 op een hogere rente rekenen. Volgens sommige economen kan die zelfs nog langer uitblijven.

  De lage rente 'het nieuwe normaal'? 'Ja’ ‘Op basis van onze demografie kunnen we verwachten dat België en Europa in een lange periode van lage groei, productiviteit, inflatie en lage rente verzeild zijn. Japan zit al 15 jaar langer in die situatie en ook daar wordt de komende jaren een blijvende nulrente verwacht.'

   

  Kopers… Onderneem actie

  Woonkredieten volgen gedeeltelijk de trend van de lange termijnrente. Het is echter op dat domein dat de banken nog  winst kunnen boeken, vandaar het verschil tussen de OLO die momenteel negatief staat en de rentes op woonkredieten die soms nog rond de 1,8 – 2 % draaien ..

  Banken worden ook aangemaand minder hoge quotiteits-lening toe te kennen. Hier ligt dan een markt voor ons als kredietmakelaar. Wij vinden een oplossing voor klanten die de grootbanken bewust laten gaan of niet willen bedienen.

  Boeiende tijden voor kopers ..  wacht niet …blijf niet dromen .. maar actie.

  Lees meer